Chuyển địa chỉ hội họp

Hiện tại, để thuận tiện cho việc chém gió được xôm tụ, trang này sẽ ngưng cập nhậ tin tức và chuyển sang nhà mới là: https://www.facebook.com/groups/avk21f/

Các bạn bè sử dụng Facebook và vào đây chém nhé.

Advertisements

Bù khú ở Sài Gòn

Các bạn click vào đây để xem các hình khác nhé